Världsvattendagen 22 mars

Världsvattendagen återkommer årligen sen införandet 1992, med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Det startades på initiativ av FNs generalförsamling.

2017 års tema är ”Vatten och spillvatten” – Läs mer om temat

Utbildning om gemensamhetsanläggningar för va

Under 2015-2017 har VA-guiden arbetat med två projekt om gemensamhetsanläggningar för va och med utgångspunkt i de två projekten planerar under september en utbildningsdag i samarbete med Lantmäteriet. Utbildningsdagen likar den som genomfördes under våren 2016 och riktar sig till både lantmätare och kommuner. Läs inbjudan (pdf)

Anmäl dig här

Västerviks kommun backar om särtaxa i Hornslandet

VA-utbyggnaden blev inte så dyrt som befarat och för fastighetsägarna blir skillnaden 220 000 istället 300 000.  Beslutet i kommunfullmäktige är inte taget i kommunfullmäktige ännu men förslaget är politiskt förankrat av Västerviks energi och miljö. Läs mer och lyssna på inslaget i P4 Kalmar.

Examensarbete gemensamhetsanläggningar för va

Helena Skeri har under hösten 2016 skrivit sitt examensarbete om gemensamhetsanläggningar för va. Arbeteter heter Gemensamhetsanläggningar för VA, drivkrafter och kostnader ur ett fastighetsägarperspektiv och finns att läsa här.

Landsbygdskommitténs föreslår översyn av vatten- och avloppslagstiftningen

Vattentjänstlagen har funnits i 10 år nu och höjs röster för att göra en översyn, särskilt vad gäller hur och när kommunens skyldighet att erbjuda allmänt VA. Senast i raden är den sk Landsbygdskommittén som i sitt slutbetänkande föreslår en översyn av VA-lagstiftningen. Syftet med förslaget är en förändrad lagstiftning ska underlätta bostadsbyggandet och åtgärdandet av icke godkända avlopp i landsbygderna. Läs mer

Låga nivåer för dricksvatten

Det kommer att bli problem med tillgången på dricksvatten även under nästa sommar, spår SGU. Ifjol var situationen densamma och då blev vattenbristen akut på Gotland och Öland som med olika tekniklösningar till viss del avhjälpts. Nya överföringsledningar mellan fastlandet och Öland har byggt, planer på avsaltning av Östersjövatten samt ny vattentäkt på Fårö har skett på Gotland.

Värst är läget just nu i ett bälte från Gotland, Östergötland och östra Svealand upp till södra Norrlandskusten och Jämtland. Läs mer

Vi söker dig…

…som vill bli vår näste redaktör på vårt kontor i Uppsala! Här kommer du arbeta med frågor inom dagvatten och VA-planering. Gå till annonsen

Var med och bevaka branschen och förmedla nyheter och information till vårt växande medlemsantal. Här kommer du få stor chans att utvecklas som redaktör, föreläsare, beställare, utförare med mera. Hos oss leder du själv mycket av ditt arbete, du blir delaktig och ditt arbete gör skillnad. Välkommen till VA-guiden.
VAguiden-vag-bla