Utbildning: 6§ LAV i Stockholm 12:e sep

Utbildningen innehåller case från Falun, Trosa och Enköpings kommuner som alla fått förelägganden från Länsstyrelsen att ordna allmän VA-försörjning i omvandlingsområden. Dagen kommer också innehålla information från den pågående nationella utredningen om Hållbara vattentjänster, föredrag från Havs- och Vattenmyndigheten, och presentation och diskussion i nuläget vad gäller juridik och domar samt miljöjurist och experter. Målsättningen är att ni i både ska uppdatera er i den senaste juridiken och få diskutera hur ni kan arbeta smart med er VA-planering.

Inbjudan och program (pdf)
Anmäl dig senast 4:e september här
Läs mer

Ökad hjälp om grundvatten

Flera nyheter släpptes från SGU under sommarsemestern. Bland annat att regeringen gett i uppdrag att ta fram detaljerad information genom utökade hydrogeologiska undersökningar,sgu-logo nya föreskrifter om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten träder i kraft 1 september samt en ny vägledning för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten.  Läs mer

Vad sas om miljö, klimat och vatten på Almedalen?

Många, men långt i från alla, väljer att webbända sina framträdanden i Almedalen. Vi har här samlat de mest relevanta filmerna som spelats in vid föreläsningar, seminarier och debatter den 2-9 juli 2017 i Visby under Almedalsveckan.  Läs mer

Spridningen av läkemedel i vatten

Länsstyrelsen Östergötland och Tekniska verken i Linköping har tillsammans med 13 andra organisationer fått 28 miljoner kronor ur EU:s Östersjöprogram för att minska läkemedelsrester i vattenmiljön. I projektet kartläggs spridningsvägar och nya reningstekniker testas och optimeras. För att uppnå målen inom EU:s ramdirektiv för vatten, samt nationella miljömål som rör vatten och en giftfri miljö, är det nödvändigt med insatser.  Läs mer

Fem nya filmer om små avlopp från VA-guiden

VA-guiden har tagit fram filmer om små avlopp. Avsikten är att stötta miljökontoren med dels filmer för inspektörer och dels som informationsmaterial till husägare. De kan även användas vid VA-rådgivning och allmän kunskapshöjare.  Läs mer

Vattenbrist i enskilda brunnar

57 av landets kommuner svarar på SVT:s enkät att man tror vattenbrist kommer drabba enskilda brunnar i ganska stor, eller mycket stor omfattning. De flesta ligger i Götaland och Svealand. 21 av kommunerna rapporterar att man redan i maj sett stora eller mycket stora problem med enskilda brunnar som sinar. Läs mer

Diskutera hur din kommun gör i Forumet (för medlemmar)

Läs tidigare inlägg om vattennivåer

Hotspot 67 klar på Helcom-lista

Utsläppen från de nära 500 000 Kaliningradborna har bland annat bidragit till ökad algblomning i sydöstra Östersjön. Men nu är avloppsreningsverket byggt och invigt. WCspolning

– För vanligt folk i Kaliningrad innebär den här investeringen att ortsborna inte längre plågas av odörer från stinkande avloppsvatten som tidigare leddes ut i en öppen ränna som ringlade sig längs landsvägen till Baltijsk, beskriver Mikhail Durkin, verksamhetsledare på Coalition Clean Baltic (CCB) till SvD. Läs mer

Vattenbrist i ytvatten och grundvatten

De låga grundvattennivåerna i stora delar av Sverige innebär stora påfrestningar för dricksvattenförsörjningen men också vattenuttag från sjöar och större vattendrag är påverkade.  Flera myndigheter uppmanar nu alla att vidta försiktighet för att spara vatten och att följa situationen noga. Det är fler som blir påverkade än bara de med enskilt eller kommunalt vatten i bostaden. Vattenbristen påverkar även förutsättningarna för jord- och skogsbruk, industri och turism. Läs mer