Examensarbete gemensamhetsanläggningar för va

Helena Skeri har under hösten 2016 skrivit sitt examensarbete om gemensamhetsanläggningar för va. Arbeteter heter Gemensamhetsanläggningar för VA, drivkrafter och kostnader ur ett fastighetsägarperspektiv och finns att läsa här.

Landsbygdskommitténs föreslår översyn av vatten- och avloppslagstiftningen

Vattentjänstlagen har funnits i 10 år nu och höjs röster för att göra en översyn, särskilt vad gäller hur och när kommunens skyldighet att erbjuda allmänt VA. Senast i raden är den sk Landsbygdskommittén som i sitt slutbetänkande föreslår en översyn av VA-lagstiftningen. Syftet med förslaget är en förändrad lagstiftning ska underlätta bostadsbyggandet och åtgärdandet av icke godkända avlopp i landsbygderna. Läs mer

Låga nivåer för dricksvatten

Det kommer att bli problem med tillgången på dricksvatten även under nästa sommar, spår SGU. Ifjol var situationen densamma och då blev vattenbristen akut på Gotland och Öland som med olika tekniklösningar till viss del avhjälpts. Nya överföringsledningar mellan fastlandet och Öland har byggt, planer på avsaltning av Östersjövatten samt ny vattentäkt på Fårö har skett på Gotland.

Värst är läget just nu i ett bälte från Gotland, Östergötland och östra Svealand upp till södra Norrlandskusten och Jämtland. Läs mer

Vi söker dig…

…som vill bli vår näste redaktör på vårt kontor i Uppsala! Här kommer du arbeta med frågor inom dagvatten och VA-planering. Gå till annonsen

Var med och bevaka branschen och förmedla nyheter och information till vårt växande medlemsantal. Här kommer du få stor chans att utvecklas som redaktör, föreläsare, beställare, utförare med mera. Hos oss leder du själv mycket av ditt arbete, du blir delaktig och ditt arbete gör skillnad. Välkommen till VA-guiden.
VAguiden-vag-bla

Luleå stoppar bygglov utanför verksamhetsområdet

Luleå kommun beslutar att stoppa bygglov som kan skapa ”samlad bebyggelse” enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Det gäller Sörlandet, sydöst om Luleå, som berörs. Här bor det ca 4000 personer i byarna Ale, Antnäs, Alvik, Ersnäs, Måttsund och Kallax.

Sorbyarna-luleå

Läs mer

Konferens med VA-planeringsseminarier

Välkomna till Vatten Avlopp Kretslopp den 16-17 mars i Norrköping. Branschkonferensen som årligen lockar flera hundra deltagare samt ett 50-tal utställande företag. Här träffar du myndigheter, kommuntjänstemän, forskare, entreprenörer och experter.

Inom de två VA-planeringsseminarierna kommer du höra om ämnen så som

  • VA-utbyggnad och lokala tekniklösningar
  • Gränslandet mellan små avlopp och kommunalt VA
  • Hur ska vi välja teknik i omvandlingsområden
  • Alternativa VA-utbyggnadsmodeller
  • LTA-teknik i omvandlingsområden, exempel från Årsta Havsbad
  • Uppföljning av kostnader för VA i omvandlingsområden

Se hela programmet på hemsidan Vatten Avlopp Kretslopp

Seminarium båtlatrin mm 8:e mars

Vad innehåller egentligen båtlatrin och kan det vara ett problem för reningsverken att ta emot båtlatrin? I ett LOVA-projekt som Vaxholms stad, Värmdö kommun, Norrtälje kommun och Transportstyrelsen deltagit i har för första gången provtagning genomförts. Detta och mycket mer kommer att presentaras på ett slutseminarium den 8:e mars i samband med mässan Allt för sjön.

Seminariet är gratis och på programmet finns även information om hamngata och båtbottenfärger. Se inbjudan, sista anmälningsdag är 22/2.

Examensarbete om gemensamhetsanläggningar för VA – fastighetsägarnas drivkrafter

Under hösten har Helena Skeri student på miljö- och hälsoskyddsprogrammet Stockholms universitet genomfört sitt 15 poängs examensarbete på Ecoloop. Arbetet har titeln drivkraftHelena Skeri2er och kostnader ur ett fastighetsägar-perspektiv och under hösten har Helena har intervjuat fastighetsägare, lantmätare och kommuntjänstepersoner.

Helenas slutpresentation på Stockholms universitet är den 24 januari. När arbetet är färdigt kommer vi att lägga ut det VA-guidens sidor. Examensarbetet har genomförts i samverkan med VA-guidens HaV-finansierade projekt Gemensamhetsanläggningar för VA.

Helena har redan fått en tjänst som miljö- och hälsoskyddsinspektör i Södertälje kommun och kommer att börja i Södertälje den 25:e januari.
Läs om Helena och hennes examensarbete (för medlemmar)