Fråga Experten Live på Vatten Avlopp Kretslopp

logga_vakEn nyhet för året konferens som i år är i Gävle den 21-22:a mars är att det parallellt med de sista seminariepassen kommer att finnas ett tredje seminarieval, Fråga Experten Live. Frågor skickas in i förväg. Bland experterna finns Krister Törneke, Tyrens som har lång erfarenhet av va-planering, Maria Hübinette, Din VA-konsult och Kungälvs kommun med bred kunskap om små avlopp och VA-planering. Har du en fråga om gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och ledningsrätt är detta Björn Bodins expertområde (Lanmäteriet). Se alla experten här. 

Planering för nödvattenförsörjning

På Livsmedelsverkets hemsida finns det en guide för planering av vattenförsörjning. Guiden är från september 2017 och är tänkt att fungera som ett stöd för ledningsgrupper att skapa de beslutsunderlag som behövs vid en nödsituation. Den är också  en grund för att gå vidare med en egen detaljerad planering. Läs mer

Ny rapport om va-taxa med dagvattenavgift

skyfall1000I höstas kom rapporten Regnpengen- VA-taxa med dagvattenavgifter som styr mot hållbara dagvattenhantering från Svenskt Vatten Utveckling. Nu finns rapporten öppen för alla. Rapporten innehåller bland annat exempel på hur va-taxan kan konstrueras med dagvattenavgifter. Taxor i 180 kommuner har studerats och i ett 30-tal kommuner har även en fördjupad analys genomförts. I rapporten ges exempel på hur kommunerna kan kontrollera sin taxekonstruktion samt förslag på hur fördelningsnyckar kan användas för att beräkna kostnaden för dagvatten. Projektet är genomfört av Vatten & mjöbyrån AB, som numera ingår i ÅF. Hela rapporten hittar du via denna länk.

Sammanställning av vattenresurser 2017

hav_logoPrecis innan jul kom Havs- och vattenmyndighetens sammanställning av länsstyrelsernas och några nationella myndigheters erfarenheter och konsekvenser för vattenresurser och vattenmiljön av vädersituationen under 2017. Sammanställningen visar att den allmänna vattensituationen under 2017  var ansträngd eller allvarlig för flera kommuner men att insatser och information har haft effekt. Läs hela pressmeddelandet och sammanställningen här.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster

Regeringen har beslutat att utvidga uppdraget för utredningen om hållbara vattentjänster. Utredningen omfattade tidigare kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen samt frågor om små avlopp.
Utredaren får därför som tilläggsdirektiv i uppdraget att:

  • utreda vilka möjligheter som finns enligt nuvarande regler att vidta åtgärder för anpassning av dagvattenhanteringen till ett förändrat klimat
  • föreslå hur va-taxan kan användas för att finansiera sådana anpassningsåtgärder, och
  • redovisa reglering för kostnadstäckning av anpassningsåtgärder i Danmark.

Läs mer