Om VA-planeringsguiden

VA-planeringsguiden är en nationell kunskapsbank och ett nätverk för kommunal planering av vatten och avlopp.

VA-planeringsguiden riktar sig till dig som arbetar med VA-planering på kommunens plan-, VA- eller miljöförvaltning, på kommunförbund eller bolag samt till dig som arbetar inom orådet på privat företag. Se mer information under Bli medlem.

På VA-planeringsguidens medlemssidor finns en kunskapsbank med rapporter, utredningar, kommunala planer och strategidokument. Medlemmarna kan få expertsvar i juridiska, ekonomiska, tekniska och organisatoriska frågor. I diskussionsforumet kan medlemmarna direkt utbyta erfarenheter med varandra. Nyheter och omvärldsbevakning finns också på hemsidan. I ”mina VA-planeringsvänner” finns en beskrivning av alla medlemskommuner och var de ligger i VA-planeringsarbetet.

VA-planeringsguiden ordnar medlemsträffar, utbildningar och workshops för att öka erfarenhetsutbytet. Vi har också ett gratis nyhetsbrev med information om ny kunskap, nya produkter, seminarier m.m. Anmäl dig här

VA-planeringsguiden grundades 2011 och drivs av VA-guiden AB.