Bli medlem

Välkommen att bli medlem i VA-planeringsguiden!

För vem?sommarstuga
VA-planeringsguiden riktar sig till dig som arbetar med VA-planering inom kommun, kommunalt bolag eller privat företag. Kanske är du verksam inom plan-, hus- och landskapsarkitektur, VA-ingenjör eller tjänsteman inom teknik, samhällsbyggnad och miljö- & hälsoskydd.

Se vår prislista eller fyll i formuläret för att få en offert för just din kommun eller företag.

 

Som medlem får du tillgång till:

  • Kunskapsbank med rapporter, utredningar, kommunala planer, strategidokument, domar och goda exempel på hur andra kommuner gjort.
  • ”Fråga Experten”-funktion som samlar medlemmarnas frågor och experters svar inom bland annat juridik, ekonomi, teknik och organisation. Du som är medlem får, utan kostnad, ställa dina frågor till våra experter.
  • Nätverk och kontaktlistor för att förenkla samverkan med andra kommuner som arbetar med liknande frågor.
  • Nyheter och omvärldsbevakning.
  • Diskussionsforum för dialog mellan kommuntjänstemän.
  • Möten/seminarier för erfarenhetsutbyte och dialog mellan kommuner och nationella/regionala aktörer. En årligt återkommande mötesplats är konferensen Vatten Avlopp Kretslopp som anordnar seminarier om kommunal VA-planering.

Som medlem i två av våra guider innehar du 10 % rabatt/guide och år, så kallat silvermedlemskap. Vid guldmedlemskap får du 20 % rabatt/guide och år när du är medlem i alla tre av våra guider.

VA-planeringsguiden byggs och drivs av VA-guiden, som även driver Avloppsguiden och Dagvattenguiden. VA-planeringsguiden finansieras av medlemsavgifter och annonser.
Informationsbroschyr om alla guiderna
(pdf-fil)

Kontakta oss om du har frågor!