Anmälan utbildning

Välkommen till anmälningssidan för VA-planeringsguidens utbildningar. Här anmäler du dig till våra kurser.

Utbildningsdag om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp

Vi ger dig grundläggande utbildning i VA-teknik för lantmätare respektive i Anläggningslagen och gemensamhetsanläggningar för kommuner. Utgångspunkten är de två projekt som VA-guiden genomfört under 2015-2017. Projekten presenteras och resultat och erfarenheter diskuteras under utbildningen.

Program (pdf)

Tid: 28:e september, kl. 9:00-16:30
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15 Stockholm, länk till karta
Anmäl dig senast den 14 september.

För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult på namnskylten
Gäller fika, lunch och middag. Vi kan tyvärr inte ta hänsyn till självvalda matpreferenser utöver vegetarian/vegan.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box