Anmälan utbildning

Välkommen till anmälningssidan för VA-planeringsguidens utbildningar. Här anmäler du dig till våra kurser.

Utbildningsdag om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp

-Utbildningen är fullbokad.
Vill du ställa dig på reservplats skicka en epost till marie.albinsson@vaguiden.se

Vi ger dig grundläggande utbildning i VA-teknik för lantmätare respektive i Anläggningslagen och gemensamhetsanläggningar för kommuner. Utgångspunkten är de två projekt som VA-guiden genomfört under 2015-2017. Projekten presenteras och resultat och erfarenheter diskuteras under utbildningen.

Program (pdf)

Tid: 28:e september, kl. 9:00-16:30
Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15 Stockholm, länk till karta
Anmäl dig senast den 14 september.