Anmälan till 6§ Lagen om allmänna vattentjänster i Stockholm

Utbildningsdagen innehåller föredrag från kommuner, jurist och experter. Vi presenterar nuläget vad gäller juridik och domar samt den pågående nationella utredningen. Dagen innehåller också konkreta case som lyfter fram viktiga frågor vid VA-utbyggnad och VA-planering. Målsättningen är att ni i kommunerna både ska uppdatera er i dessa frågor och få diskutera hur ni kan arbeta smart med er VA-planering.

Program (pdf)
Tid: Tisdagen den 12:e september kl 9:30 – 16:30
Plats: Nordic Light Hotel Stockholm, Vasaplan 7, länk till karta
Anmäl dig senast den 4:e september


För- och efternamn
T.ex. VA-ingenjör, miljöinspektör, konsult på namnskylten
Gäller fika och lunch. Vi kan tyvärr inte ta hänsyn till självvalda matpreferenser utöver vegetarian/vegan.
Hos oss hittar du oberoende, heltäckande och tillförlitlig information som hjälper dig att hålla dig uppdaterad, öka din kunskap och ta del av andras erfarenheter och dokument.

Faktureringsuppgifter

Var noga med att ange adress dit faktura för utbildning ska skickas.
Gatuadress eller Box