Utbildningsdag om kommunikation och rådgivning vid va-utbyggnad 24:e april 2018

va_kommunikation_test_2_w1000

VA-guiden arrangerar en utbildningsdag på temat kommunikation och rådgivning i Göteborg den 24:e april. Dagen kommer att innehålla expertföredrag om kommunikation kopplat till dagvatten, vatten och avlopp och dels kommuncase med erfarenheter av kommunikation och rådgivning i samband med va-utbyggnad, gemensamhetsanläggningar och va-rådgivning.  Läs mer och anmäl dig på VA-guidens hemsida. 

 

Av Marie A 9 februari 2018

Du kan inte kommentera.