Nytt expertsvar om fastighetsägarens underskrift behövs vid meddelande av förbindelsepunktens läge?

En ny fråga har besvarats av Krister Törneke, konsult på Tyréns AB med lång erfarenhet av VA-planeringsfrågor. Frågan handlar om det behövs en underskrift av fastighetsägaren då huvudmannen för verksamhetsområdet meddelar förbindelsepunktens läge?

Läs hela svaret här (för medlemmar).

Av Marie Strand 19 februari 2018

Du kan inte kommentera.