Rapport om kretslopp av slam från små avlopp

Under 2017 har RISE genomfört ett HaV finansierat projekt om slam från små avloppsanläggningar i kretslopp. Nu finns rapporten från projektet som har fokus på tre områden i Eskilstuna.

Eskilstuna kommun driver projektet ”Vatten så klart” som syftar till att förbättra enskilda avlopp. Projektet med kretslopps från slam från små avlopp har lokalt undersökt tillgången på lämpliga slamprodukter från små avloppsanläggningar i de tre aktuella områdena för en ev. placering av en hygieniserande kompostenhet (Industrial Compost Machine, ICM).

 

Av Marie A 12 januari 2018

Du kan inte kommentera.