Planering för nödvattenförsörjning

På Livsmedelsverkets hemsida finns det en guide för planering av vattenförsörjning. Guiden är från september 2017 och är tänkt att fungera som ett stöd för ledningsgrupper att skapa de beslutsunderlag som behövs vid en nödsituation. Den är också  en grund för att gå vidare med en egen detaljerad planering. Guiden riktar sig till kommunens beredskapssamordnare, säkerhetschefer och dricksvattenproducenter. Till guiden finns det även stödmaterial och exempel. Du hittar dokumenten nedan.

Guide för planering av nödvatten
Guide stödmaterial och exempel

Av Marie A 25 januari 2018

Du kan inte kommentera.