Nytt expertsvar om att förelägga fastighetsägare att ansluta till en samfällighet

Avloppsguiden har fått in en fråga om det går att förelägga fastighetsägare att ansluta sig till en samfällighet. Jonas Christensen Ekolagen Miljöjuridik AB har besvarat frågan som handlar om en samfällighet som skulle bildad men där förutsättningarna förändrades. Läs hela svaret här (för medlemmar)

Av Marie A 12 januari 2018

Du kan inte kommentera.