Ny rapport om va-taxa med dagvattenavgift

skyfall1000I höstas kom rapporten Regnpengen- VA-taxa med dagvattenavgifter som styr mot hållbara dagvattenhantering från Svenskt Vatten Utveckling. Nu finns rapporten öppen för alla. Rapporten innehåller bland annat exempel på hur va-taxan kan konstrueras med dagvattenavgifter. Taxor i 180 kommuner har studerats och i ett 30-tal kommuner har även en fördjupad analys genomförts. I rapporten ges exempel på hur kommunerna kan kontrollera sin taxekonstruktion samt förslag på hur fördelningsnyckar kan användas för att beräkna kostnaden för dagvatten. Projektet är genomfört av Vatten & mjöbyrån AB, som numera ingår i ÅF. Hela rapporten hittar du via denna länk.

Av Marie A 25 januari 2018

Du kan inte kommentera.