Tre nya domar om va från mark- och miljööverdomstolen

De aktuella domarna handlar om mmoverdomstolen_sveahovrattförbindelsepunktens läge, om brukningsavgifter för va-tjänster efter taxeändring samt om anläggningsavgifter för små lägenheter på samma fastighet. Medlemmar kan läsa mer här.

Av Marie A 19 december 2017

Du kan inte kommentera.