Slamnätverksträff 6:e december

Alternativt omhändertagande för slamavskiljarslam vamer Jönr temat för träffen som Avfall Sveriges slamnätverk arrangerade med VA-guiden som medarrangör. Denna gång hölls träffen i Jönköping som nyligen byggt och startat upp en separat behandlingsanläggning för slamavskiljare. Mer om träffen samt presentationer (för medlemmar).

Av Marie A 19 december 2017

Du kan inte kommentera.