Två nya domar från Mark- och miljööverdomstolen

Det har kommit två nya domar från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som handlar om avlopp. Det första handlar om kommunens skyldighet att tillhandahålla vatten och avlopp. Det andra handlar om ansvar för enheter till lågtrycksavlopp, LTA-enheter. Läs mer (för medlemmar)

Av Marie A 29 november 2017

Du kan inte kommentera.