Svenskt vatten vill ändra Lagen om allmänna vattentjänster

Svenskt Vatten har kommit med ett förslag på hur Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) kan vidareutvecklas och förbättras. Lagen är nu 10 år och den behöver ändras och bli mer flexibel och underlätta investeringar. Förslaget fokuserar på de tre områdena, §6, ansvar för dagvatten, finansiering av investeringar.

Ett av de områden som tas upp handlar om §6 och hur vatten och avlopp kan byggas ut på ett samhällsekonomiskt sätt. Ett av Svenskt Vattens förslag är att det skulle finnas en bestämmelse i vattentjänstlagen om att kommunen har ansvar för att planera för en hållbar VA-utbyggnad inom hela sitt geografiska område. Detta skulle dock inte innebära ett ansvar att ordna VA-försörjningen i hela kommunen, bara att tydliggöra planeringsansvar och väga in alla aspekter. Ett annat förslag är att det bör det införas en skälighetsbedömning i sjätte paragrafen. Läs hela förslaget:

Av Marie A 29 november 2017

Du kan inte kommentera.