Workshop om separat hantering av klosettvatten

Den 8:e november genomförs en workshop i Västerås om separat hantering av klosettvatten inom ett av MACROS delprojekt. Syftet med workshopen är att tillsammans med andra kommuner och leverantörer diskutera erfarenheter av vakuumsystem och andra typer av snålspolande teknik, brukaraspekter, behov och möjligheter till förbättringar med dagens teknik och identifiera eventuellt behov av teknikutveckling. Workshopen arrangeras av WRS, här hittar du inbjudan och program.
Workshopen hålls inom ett projekt som är inriktat på utveckling och installation av extremt snålspolande toaletter i enfamiljshus, med betoning på lite större sammanhang, t ex i kommunal regi. Projektet ingår som delprojekt inom Vinnovaprojektet MACRO (MAt i Cirkulära RObusta system) som drivs av Stockholms stads exploateringskontor tillsammans med 17 andra parter, i arbetspaket 6 som handlar om teknikutveckling.

Av Marie A 9 oktober 2017

Du kan inte kommentera.