Utredningen om hållbara vattentjänster

VA-planeringsguiden har under september genomfört två utbildningar, en om §6 iP1030865_preview Lagen om allmänna vattentjänster och en om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. På båda utbildningarna har representanter från Utredningen om hållbara vattentjänster medverkat och berättat om det nystartade arbetet med att föreslå nya lagar, regler och styrmedel. Medlemmar i VA-planeringsguiden kan ta del av bilderna och läsa en längre sammanfattning här.

Av Marie A 24 oktober 2017

Du kan inte kommentera.