Örebro kommun föreslår ny utbyggnadsplan för vatten och avlopp till befintlig bebyggelse

Örebro kommun beslutade 2014 om en tioårig utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse. Örebro har vuxit kraftigt och utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostadsområden har krävt mer resurser. I början av oktober 2017 godkände Programnämnd samhällsbyggnad en omarbetad utbyggnadsplan som innehåller betydligt färre områden än den tidigare. VA-planeringsguiden har pratat med Stefan Sjögren som är VA-planerare i Örebro kommun om varför man valt dessa ändringar. Läs mer (för medlemmar)

Av Marie A 25 oktober 2017

Du kan inte kommentera.