Nytt expertsvar om §6 LAV och dagvatten

Dagvattenguiden har ett nytt expertsvar om när 6 § LAV inträder med avseende på dagvatten. Vilka villkor behöver uppfyllas eller triggas för att kommunen ska vara skyldig att inrätta ett verksamhetsområde för dagvatten? Frågan är lika aktuell för VA-planeringsguiden och medlemmar kan hitta expertsvaret i kunskapsbanken.

Av Marie A 9 oktober 2017

Du kan inte kommentera.