Felkopplade ledningar

P4 Stockholm rapporterar om de upptäckter Stockholm Vatten och Avfall gjort i sitt detektivarbete med läckande eller felkopplade ledningar.
Det visade sig att Bällstaån som rinner genom Järfälla, Stockholm och Sundbyberg och är ett av de mest förorenade vattendragen i Stockholms län fått ta emot orenat avloppsvatten på grund av felkopplingar. Man fattade misstankar och spårade med färg.
Avloppsvatten spolas rakt ut i Bällstaån, från 3/10

Jens Fagerberg, utredningsingenjör på Stockholm vatten och avfall, säger att de fortfarande utreder och att de kan komma att skicka ned dykare.

Av Marie A 5 oktober 2017

Du kan inte kommentera.