Lyckad utbildning om §6 LAV den 12:e september

Den 12:e september arrangerade VA-guiden för femte gången en utbildning om §6 i Lagen omIMG_1686 allmänna vattentjänster. Dagen innehöll föredrag från kommuner, jurist och experter och berörde allt från VA-planering ur ett nationellt perspektiv ner till ersättningsfrågor vid övertagande av gemensamhetsanläggning. Medlemmar i VA-planeringsguiden kommer att få referat och presentationer från dagen.

Två av föreläsarna, Margareta Lundin Unger från Havs- och vattenmyndigheten Sara Linde, sekreterare i Utredningen om hållbara vattentjänster

Av Marie A 20 september 2017

Du kan inte kommentera.