Utredningen om hållbara vattentjänster

I maj 2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp. Den har nu fått namnet Utredningen om hållbara vattentjänster och ska redovisas senast 28:e februari 2018. Utredare är Anders Grönvall och sekreterare är Sara Linde och Mats Johansson. Utredning innehåller flera delar och kan få stor betydelse för VA-planeringen om lagen om allmänna vattentjänster ändras med avseende på kommunens ansvar.

I kommittédirektivet lyfts även frågan om gemensamhetsanläggningar, central tillsynsmyndighet för kommunernas skyldighet att ordna allmänt VA, ökad åtgärdstakt och återvinning av näringsämnen från små avlopp. I september genomför VA-planeringsguiden två utbildningar om frågor som berörs av utredningen.

  • 6§ LAV den 12:e september där Sara Linde deltar och dels en om
  • gemensamhetsanläggningar den 28:e september, en utbildning som är fortsättning på två projekt som VA-guiden genomfört under 2015 och 2016.

Läs mer om utbildningarna i nyheterna nedan.

Av Marie A 15 augusti 2017

Du kan inte kommentera.