Reflektioner från Svenskt vattens seminarium ”Bostäder + VA = Sant!” 1 juni 2017

Svenskt Vatten arrangerade innan sommaren seminariet Bostäder + VA = sant!  Från VA-planeringsguiden deltog Mats Johansson. Medlemmar i VA-planeringsguiden kan läsa Mats reflektioner från dagen där bla Svenskt Vatten presenterade deras nya förslag till ändringar i Lagen om allmänna vattentjänster, Utredningen om hållbara vattentjänster presenterades och mycket mer. Här hittar du reflektionerna.

Av Marie A 31 augusti 2017

Du kan inte kommentera.