Ökad hjälp om grundvatten

Flera nyheter släpptes från SGU under sommarsemestern. Bland annat att regeringen gett i uppdrag att ta fram detaljerad information genom utökade hydrogeologiska undersökningar,sgu-logo nya föreskrifter om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten träder i kraft 1 september samt en ny vägledning för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten. 

Regeringen har aviserat ökade satsningar i  arbetet med grundvatten med närmare 30 miljoner kronor per år från och med 2018 och två år framåt (2018-2020). Detta ger SGU möjlighet att på olika sätt förstärka och utveckla både övervakningen av grundvattnet och höja kunskapen om grundvatten i ett föränderligt klimat.

Utökade hydrogeologiska undersökningar

Uppdraget innebär att SGU under hösten 2017 utökar sin kartläggning till områden som idag har en ansträngd dricksvattensituation. Kartläggningen hoppas man ska hjälpa kommuner och länsstyrelser vid projektering av vattentäkter. Redovisas till Regeringskansliet ska ske den 1 december 2017.

I uppdraget ingår också att SGU ska göra en särskild förstudie om möjligheterna att samla in och på nationell nivå lagra data om grundvattennivåer som andra aktörer har tagit fram på regional och framför allt lokal nivå.

Nya föreskrifter

Vattenmyndigheterna berörs i första hand, samt Länsstyrelsernas beredningssekretariat, eftersom de ansvarar för att utforma förvaltningsplaner och åtgärdsprogram samt ansvarar för att lämna den information som Havs- och vattenmyndigheten behöver för rapporteringen till EU-kommissionen.

Ny vägledning för kartläggningsmetod och påverkansbedömning på grundvatten

Kartläggningen syftar till att få en bild av hur grundvattenmagasinet ser ut under marken: var grundvattnet finns och hur det strömmar in och ut ur magasinet. I kartläggningen ingår också att identifiera mänsklig påverkan på grundvattnet i magasinet och hur grundvattnet i sin tur påverkar andra ekosystem eller vårt dricksvatten. Metoden som presenteras i den här rapporten är en fördjupning av en del av vägledningen (SGU-rapport 2014:31) till SGUs föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten (SGU-FS 2013:1).

Läs vägledningen (för medlemmar)

Av astrid-g 9 augusti 2017

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.