Domar från Mark och miljööverdomstolen

VA-planeringsguiden har sökt igenom domar från Mark- och miljödomstolstolen som rör VA-ärenden from april tom augusti 2017. Flera domar rörde anläggnings- och brukningsavgifter och det fanns även domar om avstånd till förbindelsepunkt, särtaxa och onyttiggjord enskild anläggning. Medlemmar kan hitta sammanställningen här.

Av Marie A 25 augusti 2017

Du kan inte kommentera.