Sprida slam eller ej på åkermark

Under sin årsstämma i maj beslutade LRF att utreda sin medverkan i Revaq. De har suttit med i styrgruppen sen certifieringen startade 2008. 

Ärendet togs upp genom en motion från en lantrbukare i Uddevalla som önskar att LRF följer förbundets nya kretsloppspolicy som säger att inga förorenande ämnen ska tillföras naturen.

Ungefär 25 procent av årsproduktionen av slam från avloppsreningsverk sprids idag på åkermark. Av det är runt 70 procent revaqcertifierat. Övriga inom Revaq, förutom Svenskt Vatten även  Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, arbetar förstås vidare med detta viktiga förebyggande kemikaliearbete så att vi kan återföra mull och näringsämnen till åkermarken, skriver Svenskt Vatten på sin hemsida.

Nytt examensarbete om mikroplaster i åkermark med slamspridning (för medlemmar)

Sammanställd fakta från ALT.se

  • Närmare hälften av landets lantbrukare med mer än 10 hektar åker är mycket eller ganska negativa till att sprida slam på åkermark.
  • Det visar LRF:s enkätundersökning Sveriges Lantbruk, som gjordes i höstas (2016).
  • Medan 21 procent svarar att de är mycket positiva eller ganska positiva till slam som gödsel är 42 procent mycket eller ganska negativa.
  • 37 procent svarade att de varken är positiva eller negativa till slammet.
Av astrid-g 28 juni 2017

Kommentera

Obligatoriska fält är markerade *.