Nätverksträff Små avlopp i kretslopp 18:e maj

Den 18:e maj arrangerar VA-guiden i samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk, SRV Återvinning och Haninge kommun en nätverksträff i Haninge. Träffen för öppen för alla som är intresserad av slam, små avlopp och kretslopp. Programmet är nu klart Inbjudan och program. För anmälan klicka här.

Av Marie A 5 mars 2017

Du kan inte kommentera.