Utbildning om gemensamhetsanläggningar för va

Under 2015-2017 har VA-guiden arbetat med två projekt om gemensamhetsanläggningar för va och med utgångspunkt i de två projekten planerar under september en utbildningsdag i samarbete med Lantmäteriet. Utbildningsdagen likar den som genomfördes under våren 2016 och riktar sig till både lantmätare och kommuner. Läs inbjudan (pdf)

Anmäl dig här

Av Marie A 14 mars 2017

Du kan inte kommentera.