Utbildning om gemensamhetsanläggningar för va

Under 2015-2017 har VA-guiden arbetat med två projekt om gemensamhetsanläggningar för va och med utgångspunkt i de två projekten planerar under september en utbildningsdag i samarbete med Lantmäteriet. Utbildningsdagen likar den som genomfördes under våren 2016 och riktar sig till både lantmätare och kommuner. Datum kommer under april. Läs inbjudan (pdf)

Intressanmälan för kursen

Av Marie A 14 mars 2017

Du kan inte kommentera.