Lund <3 Malmö via avlopp

Genom att flera av de mindre reningsverken i Lund lagts ner och reningskraven ökat på de befintliga överväger nu Lund att bygga en överföringsledning till Malmös Sjölundaverk. Den 6 september ska VA Syd presentera en fullständig rapport med en avancerad kostnadskalkyl där de två alternativen vägs mot varandra.  Läs mer

Inbjudan: Ekonomi för VA-system i omvandlingsområden

Olov Näslund, student inom Miljö- och vattenteknik på Uppsala Universitet, presenterar sitt examensarbete om Ekonomi för VA-system i omvandlingsområden, torsdagen den 25 augusti.

Plats: Östra Ågatan 53, 5 tr, Uppsala (porttelefon mot gatan)
Tid: torsdag 25 augusti,  kl 13.30-15.30
Fika: serveras vid lämplig tidpunkt under eftermiddagen
Anmälan: görs till ebba.af.petersens@wrs.se , tel  018-17 45 44. Begränsat antal platser. Läs mer

Inbjudan nätverksträff: VA-rådgivning 15 september

Under 2016 genomför VA-guiden ett projekt om VA-rådgivning vars syfte är sprida erfarenheterna av VA-rådgivning. Deltagandet på nätverksträffen är kostnadsfritt. Projektet finansieras Hav- och vattenmyndighetens anslag för små avlopp. På medlemssidorna finns mer info under projektet VA-rådgivning.

Inom projektet anordnas en nätverksträff i Norrtälje den 15:e september tillsammans med Utvecklingscentrum för vatten. Detaljerat program till nätverksträffen kommer i augusti. Anmäl dig redan nu. Deltagandet är kostnadsfritt. I anmälningsformuläret skickar du in frågor till oss som du vill diskutera på träffen.

Läs inbjudan (pdf)
Anmäl dig här

Svårt med lagstiftning och kretslopp

Bland annat LRF har länge fört dialogen om att nybyggda hus ska utrustas med källsorterande avlopp. Så kallat två håll i väggen. Ett rör för toalettvatten och ett för övrigt hushållsvatten. På så sätt kan användandet av rent dricksvatten minskas oh toaletten kan spolas med det använda gråvattnet (BDT-vatten). Samtidigt som ett mer användbart gödsel kan skapas. Läs mer

Seminarium om gemensamhetsanläggningar

Befinner du dig i Jönköping på VA-mässanva-massan i höst? Då tycker vi att du ska anmäla dig till vårt seminarium tisdagen den 27 september mellan kl. 10.00-12.30. Vi kommer land annat berätta om stegen som behöver tas vid bildandet av en gemensamhetsanläggning, juridiken bakom samt presentera kommun case. VA-guiden är dessutom samarbetspartner till mässan.

Läs mer om seminariet

Bort med läkemedlena i avloppsreningsverken

Under juli och 6 månader framåt 2015 installerades ozonbehandling i Knivstas reningsverk. Under våren har utvärdering gjorts och det preliminära resultatet visar en 80 % reduktion av läkemedel. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, satsar fyra miljoner kronor för att utvärdera reningen. Läs mer

MSB ger stöd till Öland under vattenbristen

Under juli månad har MSB placerat en logistikexpert  hos Länsstyrelsen i Kalmar och därifrån vara behjälplig för behövande kommuner. Deras roll är att stödja de ansvariga aktörerna med samordning eller insatser i form av materiella eller personella resurser.

Denna proaktivtivitet är ett resultat från avrapporteringen från skogsbranden i Västmanland. I rapporten föreslår MSB regeringen också nya principer för krisberedskapen. En av dessa är handlingsprincipen, som innebär att aktörerna ska agera proaktivt och vidta nödvändiga åtgärder även i osäkra situationer med brist på information. Läs mer

Ny vattentäkt och reservtäkt för Trollhättan

Trollhättan Energi genomför just nu en fördjupad förstudie kring Trollhättans framtida dricksvattenförsörjning, vattenskyddstudien avslutas våren 2017. I planerna finns ett nytt vattenverk, nytt ordinarie vattenintag i Vänern samt en reservvattentäkt. Läs mer

Myndigheter agerar mot mikroplaster

Kemikalieinspektionen föreslår ett förbud mot kosmetiska produkter som innehåller mikrokorn av plast, i januari 2016. Förbudet bör enligt myndighetens bedömning ses i kombination med andra åtgärder mot mikroplaster. Naturvårdsverket har samtidigt ett uppdrag från regeringen om att identifiera viktiga källor till spridningen av mikroplaster och föreslå åtgärder för att minska utsläppen. Naturvårdsverkets uppdrag ska redovisas i juni 2017. Läs mer

Vatten och avlopp på Almedalen 2016

Här kan du enkelt se de Foto: Malin Eriksson/Region Gotlandinspelningar som finns av de föreläsningar som hålls i Almedalen mellan den 3-10 juli. Evenemangen under Almedalsveckan genomförs i Visby innerstad. Läs mer