Marie tar över som redaktör för VA-planeringsguiden

Sidan kommer flyta på som vanligt med nyheter, inlägg i kunskapsbanken och utbildningar på olika håll i landet. Marie Albinsson, som länge arbetat med VA-planeringsguiden, finns på plats tills att en ny redaktör tillträder. Nyfiken på det jobbet? Läs här!

Astrid som varit redaktör för denna guide de senaste åren går vidare i yrkeslivet till miljöbranschen och tackar för alla år i VA-branschen, konferensmakande och föredragshållande. Tack!

Utredningen Hållbara vattentjänster

I maj 2017 beslutade regeringen att tillsätta en utredning om kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen och frågor om små avlopp. Den har nu fått namnet Utredningen om hållbara vattentjänster och ska redovisas senast 28:e februari 2018. Utredare är Anders Grönvall och sekreterare är Sara Linde och Mats Johansson. Utredning innehåller flera delar och kan få stor betydelse för VA-planeringen om lagen om allmänna vattentjänster ändras med avseende på kommunens ansvar.

I kommittédirektivet lyfts även frågan om gemensamhetsanläggningar, central tillsynsmyndighet för kommunernas skyldighet att ordna allmänt VA, ökad åtgärdstakt och återvinning av näringsämnen från små avlopp. I september genomför VA-planeringsguiden två utbildningar om frågor som berörs av utredningen.

  • 6§ LAV den 12:e september där Sara Linde deltar och dels en om
  • gemensamhetsanläggningar den 28:e september, en utbildning som är fortsättning på två projekt som VA-guiden genomfört under 2015 och 2016.

Läs mer om utbildningarna i nyheterna nedan.

Utbildning: 6§ LAV i Stockholm 12:e sep

Utbildningen innehåller case från Falun, Trosa och Enköpings kommuner som alla fått förelägganden från Länsstyrelsen att ordna allmän VA-försörjning i omvandlingsområden. Dagen kommer också innehålla information från den pågående nationella utredningen om Hållbara vattentjänster, föredrag från Havs- och Vattenmyndigheten, och presentation och diskussion i nuläget vad gäller juridik och domar samt miljöjurist och experter. Målsättningen är att ni i både ska uppdatera er i den senaste juridiken och få diskutera hur ni kan arbeta smart med er VA-planering.

Inbjudan och program (pdf)
Anmäl dig senast 4:e september här
Läs mer

Ökad hjälp om grundvatten

Flera nyheter släpptes från SGU under sommarsemestern. Bland annat att regeringen gett i uppdrag att ta fram detaljerad information genom utökade hydrogeologiska undersökningar,sgu-logo nya föreskrifter om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten träder i kraft 1 september samt en ny vägledning för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten.  Läs mer

Vad sas om miljö, klimat och vatten på Almedalen?

Många, men långt i från alla, väljer att webbända sina framträdanden i Almedalen. Vi har här samlat de mest relevanta filmerna som spelats in vid föreläsningar, seminarier och debatter den 2-9 juli 2017 i Visby under Almedalsveckan.  Läs mer

Spridningen av läkemedel i vatten

Länsstyrelsen Östergötland och Tekniska verken i Linköping har tillsammans med 13 andra organisationer fått 28 miljoner kronor ur EU:s Östersjöprogram för att minska läkemedelsrester i vattenmiljön. I projektet kartläggs spridningsvägar och nya reningstekniker testas och optimeras. För att uppnå målen inom EU:s ramdirektiv för vatten, samt nationella miljömål som rör vatten och en giftfri miljö, är det nödvändigt med insatser.  Läs mer

Fem nya filmer om små avlopp från VA-guiden

VA-guiden har tagit fram filmer om små avlopp. Avsikten är att stötta miljökontoren med dels filmer för inspektörer och dels som informationsmaterial till husägare. De kan även användas vid VA-rådgivning och allmän kunskapshöjare.  Läs mer

Vattenbrist i enskilda brunnar

57 av landets kommuner svarar på SVT:s enkät att man tror vattenbrist kommer drabba enskilda brunnar i ganska stor, eller mycket stor omfattning. De flesta ligger i Götaland och Svealand. 21 av kommunerna rapporterar att man redan i maj sett stora eller mycket stora problem med enskilda brunnar som sinar. Läs mer

Diskutera hur din kommun gör i Forumet (för medlemmar)

Läs tidigare inlägg om vattennivåer