Sammanställning av vattenresurser 2017

hav_logoPrecis innan jul kom Havs- och vattenmyndighetens sammanställning av länsstyrelsernas och några nationella myndigheters erfarenheter och konsekvenser för vattenresurser och vattenmiljön av vädersituationen under 2017. Sammanställningen visar att den allmänna vattensituationen under 2017  var ansträngd eller allvarlig för flera kommuner men att insatser och information har haft effekt. Läs hela pressmeddelandet och sammanställningen här.

Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster

Regeringen har beslutat att utvidga uppdraget för utredningen om hållbara vattentjänster. Utredningen omfattade tidigare kommunens skyldighet enligt vattentjänstlagen samt frågor om små avlopp.
Utredaren får därför som tilläggsdirektiv i uppdraget att:

  • utreda vilka möjligheter som finns enligt nuvarande regler att vidta åtgärder för anpassning av dagvattenhanteringen till ett förändrat klimat
  • föreslå hur va-taxan kan användas för att finansiera sådana anpassningsåtgärder, och
  • redovisa reglering för kostnadstäckning av anpassningsåtgärder i Danmark.

Läs mer

Slamnätverksträff 6:e december

Alternativt omhändertagande för slamavskiljarslam vamer Jönr temat för träffen som Avfall Sveriges slamnätverk arrangerade med VA-guiden som medarrangör. Denna gång hölls träffen i Jönköping som nyligen byggt och startat upp en separat behandlingsanläggning för slamavskiljare. Mer om träffen samt presentationer (för medlemmar).

Genomfört webbseminarium om va-rådgivning

Den 11:e december bjöd va-guiden in till ett webbseminariumIMG_2483 om va-rådgivning. På seminariet berättade tre va-rådgivare hur dom arbetar med va-rådgivning och därför diskuterades nationellt stöd till va-rådgivning och vilket stöd fastighetsägare behöver när de ska välja avloppslösning. Presentationer (för medlemmar)

Webbseminarium har efterfrågats från våra medlemmar och under 2018 hoppas vi kunna erbjuda er mer av det. Bakom skärmen satt Björn Eriksson, Mats Johansson och Marie Albinsson.