Ny vattentäkt och reservtäkt för Trollhättan

Trollhättan Energi genomför just nu en fördjupad förstudie kring Trollhättans framtida dricksvattenförsörjning, vattenskyddstudien avslutas våren 2017. I planerna finns ett nytt vattenverk, nytt ordinarie vattenintag i Vänern samt en reservvattentäkt. Läs mer

Myndigheter agerar mot mikroplaster

Kemikalieinspektionen föreslår ett förbud mot kosmetiska produkter som innehåller mikrokorn av plast, i januari 2016. Förbudet bör enligt myndighetens bedömning ses i kombination med andra åtgärder mot mikroplaster. Naturvårdsverket har samtidigt ett uppdrag från regeringen om att identifiera viktiga källor till spridningen av mikroplaster och föreslå åtgärder för att minska utsläppen. Naturvårdsverkets uppdrag ska redovisas i juni 2017. Läs mer

Vatten och avlopp på Almedalen 2016

Här kan du enkelt se de Foto: Malin Eriksson/Region Gotlandinspelningar som finns av de föreläsningar som hålls i Almedalen mellan den 3-10 juli. Evenemangen under Almedalsveckan genomförs i Visby innerstad. Läs mer

SCB statistik om VA i Sverige

SCB publicerar för första gången uppgifter om vatten- och avloppsförhållanden som officiell statistik. Statistiken omfattar redovisning av olika typer av vatten- och avloppsanslutning hos småhusfastigheter. Där räknas permanent bebodda respektive fritidsfastigheter in. SCB har även gjort en fördelning av befolkning efter typ av teknisk lösning för vatten och avlopp (kommunalt, enskilt, saknas etc). Läs mer

Inbjudan nätverksträff: Små avlopp i kretslopp 4 oktober

Under 2016 genomför VA-guiden ett projekt om Små avlopp i kretslopp vars syfte är sprida erfarenheter. Projektet finansieras Hav- och vattenmyndighetens anslag för små avlopp.

Inom projektet anordnas en nätverksträff  i Uddevalla den 4:e oktober. Detaljerat program till nätverksträffen kommer i slutet av augusti. Anmäl dig redan nu. Deltagandet är kostnadsfritt. I anmälningsformuläret skickar du in frågor till oss som du vill diskutera på träffen. Läs inbjudan (pdf)

Anmäl dig här

Sommar, sol och kanske lite regn

Vi önskar alla en riktigt härligt och glad sommar!

Sommarfoto-Norrkoping-webb

Mattias, Cia, Katarina, Emmelie, Björn, Elin, Astrid, Stina och Carina.

 

Seminarium om gemensamhetsanläggningar

Befinner du dig i Jönköping på VA-mässanva-massan i höst? Då tycker vi att du ska anmäla dig till vårt seminarium tisdagen den 27 september mellan kl. 10.00-12.30. Vi kommer land annat berätta om stegen som behöver tas vid bildandet av en gemensamhetsanläggning, juridiken bakom samt presentera kommun case. VA-guiden är dessutom samarbetspartner till mässan.

Läs mer om seminariet

Genomförd utbildning §6 LAV

Den 2:a juni genomförde VA-planeringsguiden en utbildning om hur kommunerna ska hantera §6 LAV i VA-planeringen. Utbildningen var i Stockholm och förläsare var Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten, Tomas Waara Länsstyrelsen i Uppsala, Anna Hassel VA-strategi, Jonas Christensen Ekolagen miljöjuridik , Anders Rydberg WSP, Hanna Leife Norrtälje kommun samt Maria Hübinette och Johan Emanuelsson från Kungälvs kommun. Ett drygt 40-tal deltog.
Här kan du hitta presentationer från dagen (för medlemmar)

Inbjudan nätverksträff: VA-rådgivning 15 september

Under 2016 genomför VA-guiden ett projekt om VA-rådgivning vars syfte är sprida erfarenheterna av VA-rådgivning. Deltagandet på nätverksträffen är kostnadsfritt. Projektet finansieras Hav- och vattenmyndighetens anslag för små avlopp. På medlemssidorna finns mer info under projektet VA-rådgivning.

Inom projektet anordnas en nätverksträff i Norrtälje den 15:e september tillsammans med Utvecklingscentrum för vatten. Detaljerat program till nätverksträffen kommer i augusti. Anmäl dig redan nu. Deltagandet är kostnadsfritt. I anmälningsformuläret skickar du in frågor till oss som du vill diskutera på träffen.

Läs inbjudan (pdf)
Anmäl dig här

Få brunnar med bra vatten

Vi ser i flera kommunala VA-planer riktade aktiviteter mot fastigheter med enskilt vatten. Aktiviteter så som informationskampanjer, gratis eller rabatterade provtagningar av kranvatten. I Sverige får cirka 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter som till exempel egen brunn. Nyligen gjordes provtagningar hos barnfamiljer i Motala kommun. Läs mer