Vattenbrist i enskilda brunnar

57 av landets kommuner svarar på SVT:s enkät att man tror vattenbrist kommer drabba enskilda brunnar i ganska stor, eller mycket stor omfattning. De flesta ligger i Götaland och Svealand. 21 av kommunerna rapporterar att man redan i maj sett stora eller mycket stora problem med enskilda brunnar som sinar. Läs mer

Diskutera hur din kommun gör i Forumet (för medlemmar)

Läs tidigare inlägg om vattennivåer

Hotspot 67 klar på Helcom-lista

Utsläppen från de nära 500 000 Kaliningradborna har bland annat bidragit till ökad algblomning i sydöstra Östersjön. Men nu är avloppsreningsverket byggt och invigt. WCspolning

– För vanligt folk i Kaliningrad innebär den här investeringen att ortsborna inte längre plågas av odörer från stinkande avloppsvatten som tidigare leddes ut i en öppen ränna som ringlade sig längs landsvägen till Baltijsk, beskriver Mikhail Durkin, verksamhetsledare på Coalition Clean Baltic (CCB) till SvD. Läs mer

Vattenbrist i ytvatten och grundvatten

De låga grundvattennivåerna i stora delar av Sverige innebär stora påfrestningar för dricksvattenförsörjningen men också vattenuttag från sjöar och större vattendrag är påverkade.  Flera myndigheter uppmanar nu alla att vidta försiktighet för att spara vatten och att följa situationen noga. Det är fler som blir påverkade än bara de med enskilt eller kommunalt vatten i bostaden. Vattenbristen påverkar även förutsättningarna för jord- och skogsbruk, industri och turism. Läs mer

Genomförd nätverksträff om kretslopp

IMG_6742Den 18:e maj genomfördes en nätverksträff för små avlopp i kretslopp i Haninge. Medlemmar i VA-planeringsguiden kan hitta presentationer, se bilder och hitta lästips från dagen här (för medlemmar).

Utbildning 6 § LAV -12:e september

VA-planeringsguiden arrangerar för 5:e gången en utbildningsdag som syftar till att presentera det senaste om 6§ i Lagen om allmänna vattentjänster. Utbildningsdagen innehåller föredrag från kommuner, jurist och experter. Vi presenterar nuläget vad gäller juridik och domar samt den pågående nationella utredningen. Dagen innehåller också konkreta case som lyfter fram viktiga frågor vid VA-utbyggnad och VA-planering. Målsättningen är att ni i kommunerna både ska uppdatera er i dessa frågor och få diskutera hur ni kan arbeta smart med er VA-planering.

Inbjudan och program (pdf)
Anmäl dig senast 4:e september här

Rapport om anläggningsavgift och särtaxa

I januari kom en rapport från Svenskt Vatten Utveckling (SVU) om anläggningsavgifter och särtaxa. Rapporten tar upp att det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller kostnader för anslutning och i rapporten presenteras ett enkelt beräkningsverktyg för att kunna analysera den långsiktiga effekten av anläggningsavgiftens storlek. Läs mer

Regeringen tillsätter utredning om små avlopp och 6 §

Den 11 maj meddelade regeringen att det tillsätts en ny utredning om små avlopp och lagen om allmänna vattentjänster. Uppdraget blir tredelat och ska:

  • Föreslå åtgärder som ökar åtgärdstakten för små avlopp
  • Se över ansvarsreglerna för vatten och avlopp
  • Föreslå vilken myndighet som ska ge tillsynsstöd i frågan om tillämpningen av 6 § lagen om allmänna vattentjänster till kommuner och länsstyrelser. Läs mer

Pumphuset i Uppsala öppnar

Ännu ett utbildningscentrum har pumphuset-webböppna för barn med inriktning mot vatten. VA-guiden var på plats vid invigningen av Pumphuset där både talare och en skolklass bjudits in. Sigrid De Geyter, VD för Uppsala Vatten och Avfall, lämnade över till Mattias Klum som efter en kort introduktion om hans fotograferande och Vattenambassadörskap gav vidare scenen till den inbjudna skolklassen med smarta 10-åringar. Läs mer

Rapport om avancerad rening av avloppsvatten

I slutet av april kom en ny rapport från Naturvårdsverket om avancerad rening av avloppsvatten för avskiljning av läkemedelsrester och andra oönskade ämnen. Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag där det ingick att analysera behovet av avancerad rening, vilka tekniska lösningar som finns samt konsekvenser för användning av avancerad teknik. Läs rapporten (för medlemmar)