Inbjudan nätverksträff: Små avlopp i kretslopp 4:e oktober

Under 2016 genomför VA-guiden ett projekt om Små avlopp i kretslopp vars syfte är sprida erfarenheter. Projektet finansieras Hav- och vattenmyndighetens anslag för små avlopp.

Inom projektet anordnas en nätverksträff  i Uddevalla den 4:e oktober. Detaljerat program till nätverksträffen kommer i slutet av augusti. Anmäl dig redan nu. Deltagandet är kostnadsfritt. I anmälningsformuläret skickar du in frågor till oss som du vill diskutera på träffen.
Läs inbjudan
Anmäl dig här

Sommar, sol och kanske lite regn

Vi önskar alla en riktigt härligt och glad sommar!

Sommarfoto-Norrkoping-webb

Mattias, Cia, Katarina, Emmelie, Björn, Elin, Astrid, Stina och Carina.

 

Seminarium om gemensamhetsanläggningar

Befinner du dig i Jönköping på VA-mässanva-massan i höst? Då tycker vi att du ska anmäla dig till vårt seminarium tisdagen den 27 september mellan kl. 10.00-12.30. Vi kommer land annat berätta om stegen som behöver tas vid bildandet av en gemensamhetsanläggning, juridiken bakom samt presentera kommun case. VA-guiden är dessutom samarbetspartner till mässan.

Läs mer om seminariet

Genomförd utbildning §6 LAV

Den 2:a juni genomförde VA-planeringsguiden en utbildning om hur kommunerna ska hantera §6 LAV i VA-planeringen. Utbildningen var i Stockholm och förläsare var Margareta Lundin Unger Havs- och vattenmyndigheten, Tomas Waara Länsstyrelsen i Uppsala, Anna Hassel VA-strategi, Jonas Christensen Ekolagen miljöjuridik , Anders Rydberg WSP, Hanna Leife Norrtälje kommun samt Maria Hübinette och Johan Emanuelsson från Kungälvs kommun. Ett drygt 40-tal deltog.
Här kan du hitta presentationer från dagen (för medlemmar)

Inbjudan nätverksträff: VA-rådgivning 15:e september

Under 2016 genomför VA-guiden ett projekt om VA-rådgivning vars syfte är sprida erfarenheterna av VA-rådgivning. Deltagandet på nätverksträffen är kostnadsfritt. Projektet finansieras Hav- och vattenmyndighetens anslag för små avlopp.

Inom projektet anordnas en nätverksträff i Norrtälje den 15:e september tillsammans med Utvecklingscentrum för vatten. Detaljerat program till nätverksträffen kommer i augusti. Anmäl dig redan nu. Deltagandet är kostnadsfritt. I anmälningsformuläret skickar du in frågor till oss som du vill diskutera på träffen.

Läs inbjudan (pdf)
Anmäl dig här

Få brunnar med bra vatten

Vi ser i flera kommunala VA-planer riktade aktiviteter mot fastigheter med enskilt vatten. Aktiviteter så som informationskampanjer, gratis eller rabatterade provtagningar av kranvatten. I Sverige får cirka 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter som till exempel egen brunn. Nyligen gjordes provtagningar hos barnfamiljer i Motala kommun. Läs mer

Två projekt om VA-rådgivning

VA-guiden genomför under 2016 två projekt om VA-rådgivning. Det första är ett LOVA-projekt åt Sigtuna kommun som handlar om att skapa ett erfarenhetsutbyte mellan VA-rådgivare i Stockholms län.

VA-guiden har under vårenIMG_2942 även fått ett HaV-projekt om VA-rådgivning. Projektets syfte är sprida erfarenheterna av VA-rådgivning och att genomföra en nätverksträff. Nätverksträffen kommer att genomföras tillsammans med utvecklingscentrum för vatten i Norrtälje den 15:e september.

Läs med på medlemssidorna under VA-rådgivning (kräver inlogg)

Nya rön i fosfordebatten

I slutet av maj släppte olika forskarteam släppt nya rapporter från bland annat IVL och Havs- och vattenyndigheten via Helcom. Läs mer

Ny rapport om gemensamhetsanläggningar

rapport-GAVA-2015-framsidaGemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp kan skapa fördelar både för fastighetsägare, kommuner och miljön samtidigt som det bidrar till samhällsnytta. Det finns idag inget generellt fungerande arbetssätt för att skapa gemensamhetsanläggningar för VA. Det har vi på VA-guiden försökt ändra på genom rapporten Gemensamhetsanläggningar för VA – en del av genomförandet av kommuners VA-planer som är framtagen 2015 med medel från Havs- och  vattenmyndigheten. En fortsättning på arbetet är redan igång genom HaVs utlysning 2016.
Läs mer