Nätverksträff 18:e maj

Den 18:e maj arrangeras en nätverksträff för små avlopp i kretslopp i Haninge. Träffen arrangeras i samarbete med Avfall Sveriges slamnätverk. Om du är intresserad av att veta mer om slamnätverket var VA-guiden med på den senaste träffen i Norrköping i december och har sammanfattat det här.
Program och anmälan till den 18:e maj hittar du här.

Projekt om fällningsdammar

Fällningsdammar är behandlingsanläggningar för avloppsvatten bestående av ett antal dammar där fällningskemikalie, vanligen aluminiumsalt eller släckt kalk, tillsätts. Totalt finns det ca 70 anläggningar i landet, de flesta i mellersta Norrland.

Erfarenheter från fällningsdammar har kartlagts i en projektrapport hösten 2016 och ligger till grund för rekommendationer om utformning och drift av nya och befintliga anläggningar. Läs mer

Ny VA-rådgivare i Umeå

Hans Sandberg är ny VA-rådgivare i Umeå sedan 1:aHans Sandberg november 2016. Hans tjuvstartade och var med på nätverksträffen för VA-rådgivare i Norrtälje i september men nu var vi nyfikna på att höra mer om hur den första tiden har varit och hur VA-rådgivningen kommer att se ut. Hans har en tjänst där han dels kommer att arbeta med VA-rådgivning till fastighetsägare och dels med kommunens utvecklingsstrategi för vatten och avlopp.
Läs mer på medlemssidorna

Spetstekniker för hållbar stadsutveckling

Naturvårdsverkets stöd till stadsinnovationer har väckt stort intresse. Bredden och innovationsrikedomen är stor i de projekt som rullat igång efter höstens utlysning. I den första utlysningen inkom 109 ansökningar till ett totalt sökt belopp om knappt 138 miljoner kronor. Av dessa beviljade Naturvårdsverket 16 projekt stöd med sammanlagt 16,2 miljoner kronor.

Naturvårdsverkets Nanna Wikholm var på plats under VA-guiden konferens Vatten Avlopp Kretslopp 16-17 mars i Norrköping, där hon berättade mer. Läs mer

Världsvattendagen 22 mars

Världsvattendagen återkommer årligen sen införandet 1992, med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Det startades på initiativ av FNs generalförsamling.

2017 års tema är ”Vatten och spillvatten” – Läs mer om temat

Utbildning om gemensamhetsanläggningar för va

Under 2015-2017 har VA-guiden arbetat med två projekt om gemensamhetsanläggningar för va och med utgångspunkt i de två projekten planerar under september en utbildningsdag i samarbete med Lantmäteriet. Utbildningsdagen likar den som genomfördes under våren 2016 och riktar sig till både lantmätare och kommuner. Datum kommer under april. Läs inbjudan (pdf)

Intressanmälan för kursen

Västerviks kommun backar om särtaxa i Hornslandet

VA-utbyggnaden blev inte så dyrt som befarat och för fastighetsägarna blir skillnaden 220 000 istället 300 000.  Beslutet i kommunfullmäktige är inte taget i kommunfullmäktige ännu men förslaget är politiskt förankrat av Västerviks energi och miljö. Läs mer och lyssna på inslaget i P4 Kalmar.