Slutredovisning om VA-rådgivning

Sigtuna Vatten & Renhållning LOVA-logotypbjuder in till slutseminarium för deras LOVA projekt som 2016 har handlat om VA-rådgivning. Målet för projektet var att etablera ett erfarenhetsutbyte mellan Stockholms läns VA-rådgivare.

Läs programmet (pdf) Läs mer

Genomförd nätverksträff små avlopp i kretslopp

Den 4:e oktober genomfördes en nätverksträff om små avlopp i kretslopp i Uddevalla. Träffen innehöll både föredrag, studiebesök och tid för diskussioner.

Träffen var en del i det HaV-finansierade projekt om små avlopp i kretslopp som VA-guiden genomför under 2016, den andra delen av projektet är en kunskapssammanställning, resultatet från kunskapssammanställningen kommer under november.

Medlemmar i VA-planeringsguiden och i nätverket kan hitta alla presentationer från träffen på medlemssidorna.

Nytt från Vattenmyndigheterna

Åtgärdsprogrammen för 2017-2021 är nu fastslagna av regeringen. Beslutet innebär att myndigheterna kan revidera programmen och arbetet med att genomföra dem kan påbörjas.

Mycket arbete kvarstår alltså för de fem Vattenmyndigheterna som kommer arbeta vidare med att revidera åtgärdsprogrammen med utgångspunkt från regeringens beslut. Därefter kommer vattendelegationerna  att ta ställning till en samlad förvaltningsplan, inklusive åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer, för respektive vattendistrikt.  Läs mer

Workshop 8:e nov om GA för VA

VA-guiden bjuder in särskilt GAVA-projintresserade tjänstepersoner på kommuner, lantmäterimyndigheter och Länsstyrelser i hela landet till en heldags workshop om gemensamhetsanläggningar för VA. Deltagarantalet är dock begränsat, först till kvarn gäller.

Program och inbjudan Läs mer

Seminarium på VA-mässan

I år igen, 2016, var VA-guiden samarbetspartner till VA-mässan i Jönköping. under mässans första dag, den 27 september, arrangerade VA-guiden ett seminarium om Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp.

Seminariet innehöll en presentation av de två projekt om gemensamhetsanläggningar för VA, en genomgång av juridiken som berör gemensamhetsanläggningar samt case-presentationer från Kungsbacka och från Skövde kommun.

Medlemmar kan läsa mer och se presentationerna

Genomförd nätverksträff om VA-rådgivning

Den 15:e september genomfördes en nätverksträff om VA-rådgivning i Norrtälje. Träffen hölls i Utvecklingscentrum för vattens nya lokaler på campus Roslagen nätverksträffoch alla deltagare fick även möjlighet att titta på den utställning som finns i samma lokaler. Till träffen kom VA-rådgivare, blivande VA-rådgivare och kommuner intresserade av VA-rådgivning. Träffen var en del i det HaV-finansierade projekt om VA-rådgivning som VA-guiden genomför under 2016, den andra delen av projektet är en kunskapssammanställning om VA-rådgivning, resultatet från kunskapssammanställningen kommer under hösten.

Medlemmar i VA-planeringsguiden och i nätverket kan hitta alla presentationer från träffen på medlemssidorna.

Riksintresseförklaring av vattenförsörjning

Havs och vattenmyndigheten (HaV) vill kran-torkaändra lagen för att öka skyddet för bland annat Gävles dricksvattentäkt, Valboåsen. Det handlar om HaVs nya rapport om att 28 anläggningar för vattenförsörjning ska klassas som riksintresse. Det kan röra sig om vattenverk, överföringsledningar men också områden för intag av vatten och för infiltration. Tillsammans försörjs över 6,1 miljoner personer med dricksvatten från dessa anläggningar. Läs mer

Ses vi på VA-mässan?

Som samarbetspartner till årets VA-mässa på Elmia i Jönköping träffar vi gärna dig i vår monter eller i vårt seminarium om Gemensamhetsanläggningar för VA. Mer om seminariet

va-massan-16Vi finns på plats alla dagar, 27-29 september, i monter MG 01:17. MG står för mässgatan som ligger i anslutning till Lobby Nord på vägen in mot utställningshall B, direkt efter att du passerat registreringen i Entré Nord. Läs mer

Svt inslag om små avlopp

Personal från miljökontoret i Sollefteå besöker fastighetsägare och uppskattar att de flesta, ca 80 %, saknar efterföljande rening. Det vill säga att avloppsvattnet rinner orenat ut i naturen. Läs mer

Workshop om gemensamhetsanläggningar

Den 8 november i Stockholm bjuder vi in till en workshop där kommuner och lantmätare. Ämnet för dagen är gemensamhetsanläggningar för VA med underlag från den enkät vi tidigare skickat ut i bland annat nyhetsbrev.

Du kan redan nu göra en intresseanmälan i enkäten (ej bindande) som dels ger oss underlag till workshopen men också er input till ett examensarbete.